Bıçaq Kontaktları ilə Kvadrat Boru Qoruyucu Bağlantıları

  • Square Pipe Fuse Links With Knife Contacts

    Bıçaq Kontaktları ilə Kvadrat Boru Qoruyucu Bağlantıları

    Təmiz misdən və ya gümüşdən möhürlənmiş gümüşdən hazırlanan dəyişkən kəsikli qoruyucu element, yüksək vəzifəli keramika, qövs söndürmə mühiti kimi kimyəvi cəhətdən təmizlənmiş yüksək təmiz kvars qumu ilə doldurulmuş Sigorta borusu. Sığorta elementinin terminallara nöqtə qaynağı etibarlı elektrik bağlantısını təmin edir və bıçaq tipli kontaktlar yaradır. Sığortanın kəsilməsini göstərmək və ya müxtəlif siqnallar vermək və dövrəni avtomatik olaraq kəsmək üçün göstərici və ya hücumçu sigorta bağlantısına əlavə edilə bilər.