Sığorta Monitorinq Cihazları

  • Fuse monitoring devices

    Sığorta nəzarət cihazları

    Aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1. Hücumçu əridin, 2. Mikro açar (bir normal yaxın kontakt və bir normal açıq kontakt ilə), 3. Hücumçu və açar üçün əsas. Sığorta nəzarət cihazları ümumiyyətlə sigortanın ucundakı qapaq bağlama vintləri altında paraleldir. Sığorta pozulduqda, çarpıcı pin hücumçudan çıxır, mikro açar itələdi və siqnal göndərildi və ya dövrə kəsildi. Sonra iki bağlama ucu arasındakı məsafə fərqli yüksəkliklərdə olan qoruyuculara paralel olaraq müəyyən bir aralıqda tənzimlənə bilər.