Silindrik Qoruyucu Bağlantılar

  • Cylindrical Fuse Links

    Silindrik Qoruyucu Bağlantılar

    Yüksək vəzifəli keramika və ya epoksi şüşədən hazırlanmış kartuşda möhürlənmiş təmiz metaldan hazırlanmış dəyişkən enli qoruyucu element. Yay söndürmə mühiti kimi kimyəvi cəhətdən təmizlənmiş yüksək saflıqlı kvars qumu ilə doldurulmuş sigorta borusu. Sığorta elementinin qapaqlara nöqtə qaynağı etibarlı elektrik bağlantısını təmin edir; Müxtəlif siqnallar vermək və ya dövrəni avtomatik olaraq kəsmək üçün mikro açarın dərhal aktivləşdirilməsini təmin etmək üçün hücumçu sigorta bağlantısına əlavə edilə bilər. Şəkil 1.2 ~ 1.4-ə uyğun olaraq xüsusi sigorta müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq təmin edilə bilər.